De geheime kaart van Columbus

Het verhaal begint met een wereldkaart. De eerste kaart waarop de nieuwe wereld – Europa, Azië, Afrika, Noord- en Zuid Amerika – te zien is.  Ook de Stille Oceaan is weergegeven en het woord America staat voor het eerst geschreven. De kaart is gedrukt in 1507 met 12 houtblokken – 12 houtsneden vormen 1 geheel. Sommige gebieden, waar nog geen Europeaan was geweest, zijn nauwkeurig weergegeven.
Dit is het uitgangspunt voor mij geweest  het verhaal “De geheime kaart van Columbus” te illustreren. Ik heb er een eigen verhaal van gemaakt.

Het verhaal gaat over de kaart die Columbus zou hebben gebruikt. Maar van wie is deze kaart afkomstig en hoe is hij in het bezit gekomen van deze kaart?

Het verhaal is op waarheid gebaseerd. Ik heb mijn eigen fantasie gebruikt om er een eigen verhaal van te maken weergegeven in 30 houtsnedeafdrukken.